Home

ONEMOCNĚNÍ OČÍ U TOLLERŮ – prcd-PRA testy

prcd-PRA je onemocnění očí, které se u NSDTR objevuje mezi 4. a 8. rokem života, ale nejsou vyjímky, kdy se objevilo dříve nebo později. Napřed se objevují jen malé příznaky nemoci, které se stále zhoršují (progresivní nemoc) a končí zásadním zhoršením zraku až slepotou.
Nemoc je dědičná jako recesivní znak - teprve předáním mutovaných alel od obou rodičů se může projevit.
prcd-PRA se testuje firmou OPTIGEN asi 6 let (od září 1999). Do července 2003 se výsledek označoval jako "pattern A, B a C" a byl determinován DNA značkami ( marker test ).Při tomto typu testů jsou detekovány změny v sekvencích genetického kódu poblíž genu prcd, které s ním jsou spojeny a spolu se také dědí. Tento test však dával poměrně vysoké procento falešně pozitivních výsledků. Na začátku července 2003 byly značky zpřesněny a test byl inovován na mnohem spolehlivější. Výsledek pak byl označován jako "pattern A1, B1 a C1".Počet falešně pozitivních výsledků byl podstatně redukován, ale nebyl eliminován.
Další chybou marker testů je možnost rekombinace (vytvoření nové souvislosti) mezi genem nemoci a značkou. Rekombinace může potenciálně vést k oddělení značek a genu nemoci. Dojde pak k nesprávným závěrům, co se týče stavu psa. V historii tohoto testování uvádí OptiGen pouze tři případy rekombinace v různých rodokmenech. Cena tohoto testu byla 260 US dolarů.
Teprve od 1.6.2005 je test dělán na základě přímé znalosti genu prcd-PRA, potažmo jeho specifické mutace v sekvenčním kódu ( mutation test ). Autory jsou Dr. Gus Aguirre a Dr. Greg Acland a jejich výzkumný tým na Cornell University. OptiGen je soukromá firma, která vlastní mezinárodní licenci. Rozdíl ve výsledcích obou druhů testů byl ověřen a významější rozdíly se našly pouze u některých testů labradorů a malých pudlů, ostatní plemena pak měla shodné výsledky a nemusela být re-testována. Na základě porovnání výsledků obou typů testů se zjistilo, že marker testy nedaly žádné "podhodnocené" výsledky, pouze falešně pozitivní. Na základě přetestování mutačním testem byly některé výsledky změněny z "Pattern C" na "carrier" nebo "normal/clear" a "Pattern B" na "normal/clear".
Nadále jsou výsledky označovány takto:
normal / clear – analogie patterm A (A1)
carrier – analogie patterm B (B1)
affecte - analogie patterm C (C1)
Výsledky se pohybují v závislosti na plemeni od 4% do 20% "affected" a od 20% do 50% "carrier".
Cena tohoto testu se snížila na 195 US dolarů. Test ale můžete udělat také prostřednictvím Clinic 20/20: při
současném odeslání aspoň 20 vzorků je uplatněna sleva 20%. Navíc můžete odeslat formulař internetem (on-line)
a získat tak dalších 5% slevy. Rovněž slevu získáte při otestování celého vrhu (cena je pak 135 dolarů na každé štěně).
Výsledky testů NSDTR k dnešnímu dni (5.1.2006) nejsou registrovány prostřednictvím databáze OFA. Jsou ale evidovány ve společné databázi NSDTR Club of USA a Canada: Toller Health Coalition databázi. Výsledky "normal/clear" by měly být zapsány automaticky, "carrier" a "affected" pak na žádost majitele.
Jak postupovat, chcete-li si otestovat svého psa?
Podrobný popis v angličtině najdete přímo na stránkách Optigenu: www.optigen.com. Je dobré se tam před realizací testu mrknout, můžou být novinky.
Ve stručnosti česky:
- napřed se rozhodnětě, jest-li budete chtít slevu přes "Clinic 20/20" (viz. výše). Pokud ano, podívejte se do záložky "CLINIC SCHEDULE" na webu a vyberte si nejbližší a kontaktujte se s nimi, dozvíte se ID, které vložíte do objednávky, a také další podrobnosti o předání
- pokud budete chtít navíc slevu 5% za objednávku internetem, budete vyplňovat formulář na internetu, jehož potvrzení si nakonec musíte vytisknout a podepsané od vás a veterináře pak vložíte do obálky se vzorkem; jinak si ho vytisknete jako prázdný formulář a vypíšete ho ručně a dál postupujete stejně; pro našince asi bude nejjednodušší (a nejlevnější :-) ) platba kartou
- zajděte k veterináři a nechte si odebrat vzorek krve do zkumavky (EDTA anti-coagulant)
- vložte do plastového pytlíku se zipem a opatřete stejnou polepkou jako zkumavku se jménem majitele, psa a datumem; kromě toho vložte dva papírové ručníky jako savý materiál pro případ úniku vzorku
- pak už stačí jen zabalit do bublinkové fólie a krabice (včetně potvrzeného formuláře a odpovědního lístku, kterým vám dají vědět, zda vzorek přišel v pořádku) a poslat buď do Clinic 20/20, Antagene ve Francii nebo do VHL v Holandsku, kde ze vzorku vypreparují DNA a pošlou do USA, nebo poslat přímo do Optigen v USA. Přesné adresy naleznete na webu.
- pak už jen stačí čekat na výsledek, pokud bude výsledek "normal/clear", obdržíte poštou certifikát. Jinak dostanete vyrozumění formou, kterou si určíte ve formuláři objednávky.

Převzato ze stránek: www.severnivez.com

Statistické výsledky testů PRCD a CEA u tollerů

Jmenovité výsledky testů PRCD a CEA u tollerů